หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงชีวิต

เพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงชีวิต
 (สดด.96:4) ไม่ว่าเรากำลังต่อสู้ หรือติดกับ เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าในจิตใจของเราได้ “พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง”