หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๏ ทำไมพระเจ้าที่แสนดีและเปี่ยมด้วยความรักจึงอนุญาตให้มีความชั่วร้ายเกิดขึ้น


แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจเหนือความชั่วร้ายต่างๆและพระองค์ไม่อยากให้มนุษย์คนใดต้องประสบหรือได้รับผลจากความชั่วร้ายใดๆเลย แต่การที่เรายังเห็นความชั่วร้ายต่างๆมากมายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนั้นปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากพระองค์แต่อย่างไร แต่เกิดจากตัวเราเองทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ (คือมีลักษณะเหมือนพระเจ้า เช่น มีความรัก มีอารมณ์ความรู้สึก มีสติปัญญา มีความคิด มีอิสระเสรีภาพ) พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีเสรรีภาพในการตัดสินใจ แรกเริ่มนั้น พระเจ้าทรงสร้างโลกไว้อย่างดี ทรงสร้างมนุษย์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่พระองค์ก็ให้มนุษย์นั้นได้เลือกว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าและกระทำความดี หรือเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์และทำชั่ว พระเจ้าไม่ต้องการสร้างหุ่นยนต์ที่คอยรับฟังคำสั่งเท่านั้น เพราะนั่นไม่ใช่พระลักษณะของพระองค์ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มนุษย์เลือกปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้า แต่กลับหันหลังให้พระองค์และกระทำความชั่ว นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเห็นความชั่วเกิดขึ้นมากมายบนโลกนี้

เครดิตจาก christiansiam.com

คำค้น :เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ