หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

ลัทธิเทียมเท็จ (Cults)

ลัทธิเทียมเท็จ (Cults)
ที่มาของบทความจาก : http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/06/Y8020209/Y8020209.html

ตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกจนถึงปัจจุบัน มีกลุ่มความเชื่อที่ผิดไปจากหลักข้อเชื่อของคริสเตียนมากมาย และพวกนี้ก็มักจะอ้างว่ากลุ่มของตน หรือตนเป็นส่วนหนึ่งของคริสเตียน แต่แนวความเชื่อและการปฏิบัติมักจะแสดงออกมาตรงกันข้ามกับคริสเตียนทั่วๆไป
เมื่อคริสเตียนพูดถึงลัทธิเทียมเท็จเราจะไม่พูดถึงศาสนหลักๆในโลกนี้...
แต่เราจะหมายถึงกลุ่มที่เขาอ้างว่าเป็นคริสเตียน  
เช่น เขามีพระเจ้าหรือเรียกว่ากลุ่มเทวนิยม..เขามีไบเบิ้ล...เขาพูดถึงพระเยซู ฯลฯ แต่การดำเนินชีวิตต่างจากมาตรฐานคริสเตียนปกติ เช่นมีภรรยาได้หลายๆคน นับถือผู้นำแทนพระเจ้า เชื่อหนังสือที่ผู้นำแต่งแทนพระคัมภีร์ เป็นต้น

จากการตั้งข้อสังเกตส่วนตัวเมื่อศึกษาชีวิตผู้นำของพวก Cults "ลัทธิเทียมเท็จ"
พวกเขาจะมาจากคริสตจักรของคณะใดคณะหนึ่งของโปรเตสแตนต์
แล้วมาเปลี่ยนคำสอนเพื่อตอบสนองความคิดความต้องการของตน...
เช่นผู้นำมักมากในกามก็สอนว่ามีภรรยาได้หลายคน
สาวกสาวอยากเข้าใกล้พระเจ้าต้องมีเพศสัมพันธ์กับผู้นำ

ผู้นำอยากดัง คืออยากมีชื่อเสียง ผู้นำอยากสบาย สาวกต้องหาเงินทองมาสนับสนุนเป็นต้น หรือบางคนมีความต้องการหลายๆ อย่างร่วมกันและสาวก ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะเป็นสิทธิที่ผู้นำได้รับจากพระเจ้า เป็นต้น
นอกจากนี้แล้ว บางกลุ่มความเชื่อ เมื่อผู้นำหาเข็มทิศตัวเองไม่เจอ นาวา ก็ล่ม...ก็ชวนสาวกฆ่าตัวตาย เช่น
- ปี 1978 ลัทธิ The People's Temple นำโดย จิมโจน เขาและสาวกกินไซยาไนท์ที่ประเทศ กาน่า เกือบพันคนเมื่อถึงทางตัน

- ปี 1993 ลัทธิ The Branch Davidians หัวหน้าคือ David Koresh ที่เมือง Waco, Texas เผาตัวเองในตึกหลังหนึ่ง ตาย 83 คน

- ปี 1994 ลัทธิ Solar Temple ยิงตัวเองตาย 73 คน พบที่ Quebec คานาดา

- ต้นปี 1997ที่เมืองซานดิเอโก สหรัฐ มีศพชาย 18คน และหญิง 21 คน ที่บ้านพักคฤหาสน์...มีหัวหน้าชื่อนายมาแชล แอปเปิ้ลไวท์ อายุ 66 ปีขณะนั้น กลุ่มนี้ใช้มีอาชีพรับจ้างเขียนโอมเพจให้นักธุรกิจ

กลุ่มนี้ใช้ชื่อ โฮมเพจว่า"เฮฟเวน'สเกต" หรือ "ประตูสู่สวรรค์ " (Heaven's Gate ) และ ยังมีกลุ่ม ความเชื่อ ที่สอนผิดและอันตรายอีกมากมายทั่วโลก พวกนี้จะนับถือหัวหน้าหัวหน้าตั้งตัวเป็นพระเจ้าเสียเอง จุดจบของพวกเขาถ้าไปต่อไม่ไหว ก็จะตัดสินใจฆ่าตัวตายหมู่

ขอตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มลัทธิเทียมเท็จในสหรัฐฯหลายๆ กลุ่มจะนำเรื่องมนุษย์ต่างดาว จานผี"UFO"มาเกี่ยวข้องเยอะ
กลุ่มลัทธิเทียมเท็จที่เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนโดยตรง เช่น กลุ่มพยานพระยะโฮวาห์ ( Jehovah's Witnesses ) กลุ่มมอร์มอน หรือ สิทธิชนยุคสุดท้าย ( Mormonism ) กลุ่มลัทธิบุตรพระเจ้า/ครอบครัวแห่งความรัก ( Children of God/ Family of Love ) กลุ่มลัทธิมูน (Unification Church / Moonism ) กลุ่มคริสตจักรอัครทูตใหม่ ( The New Apostolic Church) กลุ่มคริสเตียนวิทยาศาสตร์ ( Christian Science ) และบางกลุ่มเราอาจจะไม่เรียกว่าเทียมเท็จแต่เป็นการตกขอบ แบบหนึ่ง…..
ความเชื่อเทียมเท็จ

ความเชื่อเทียมเท็จจะเป็นปัญหาของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ ไม่เป็นปัญหากับโบสถ์คาทอลิก
เพราะโปรเตสแตนต์อนุญาตให้อ่านพระคัมภีร์เอง ตีความหมายพระคัมภีร์เอง จึงตีผิดๆ ถูกๆ ถ้ามีการค้านก็แยกกลุ่มออกไปเลย ส่วนพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก มีศูนย์กลางที่ " นครวาติกัน โรม" จากสำนักพระสันตะปาปา เท่านั้น คำเทศนาของเขาในวันอาทิตย์ ทั่วโลกใช้พระคัมภีร์เหมือนกัน หลักสูตรTheology ของเขาจะเหมือนกันทั่วโลก (ประเทศไทย คริสเตียนไม่ถึง 1% มีพระคริสตธรรม ถึง 60 แห่ง)

ลักษณะของผู้นำในลัทธิสอนผิด พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่เตือนสาวกในระวังคำสอนผิดเท่านั้น

แต่พระองค์บอกพวกเขาให้สังเกตดูชีวิตของพวกผู้สอนผิด
รู้จักต้นไม้ให้ดูที่ผลของมัน

ศาสนาจารย์ W.A. Adrian Van Leen ได้ให้คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้นำลัทธิสอนผิดเหล่านี้ไว้ดังนี้

1.
ตั้งตัวเป็นผู้นำเจ้าลัทธิ (Dominating Leader or Pastor )
2.
ใช้สิทธิอำนาจด้วยความยโส (Arrogant Authoritarianism)
3.
เรียกร้องให้ยอมเชื่อฟัง (Demand Submission and Obedience)
4.
เรียกร้องให้ถวายสิบลด (Demand Tithing)
5.
ความคิดแคบ (Narrow Outlook or Perspective)
6.
อ่อนในด้านความรู้ทางศาสนศาสตร์ (Poor Theological Training)
7.
บิดเบือนหลักคำสอน (Distorted Theological Emphasis

*
สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เชื่อทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตในความเชื่อได้จนถึงที่สุด.. คือ การที่มีความตั้งใจที่ดี และมีสติปัญญาในการพิจารณา ตัดสิน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า ถึงความจริง จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในหลักศาสนศาสตร์ตามหลักคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้วางแบบแผนไว้  และตั้งมั่นใจองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านตลอดไป