หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๏ รากฐานชีวิตคริสเตียน - ชีวิตที่เป็นความสว่าง

1. ความหมายของความสว่าง
    เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงความบริสุทธิ์
    มธ5:13-16ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

2. ลัษณะของผู้ที่มีชีวิตเป็นความสว่าง
    2.1 ชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี
     สภษ 27:17 เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้
     1 ทธ 4:12 อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และความบริสุทธิ์
    2.2 ทำทุกอย่างอย่างดีเลิศ
    อสย 12:5 จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำกิจอันดีเลิศให้เรื่องนี้รู้กันทั่วไปในแผ่นดินโลก
    2.3 มีเป้าหมายและแรงจูงใจเพื่อสังคม
    1 คร 9:26 ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้สู้อย่างนักมวยที่ชกลม
    2.4 มีความรักและห่วงใยผู้อื่น
    1 ยน 3:11 นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรก คือให้เราทั้งหลายรักกัน
    2.5 มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
    สภษ 1:5  ทั้งปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้ และคนที่เข้าใจจะได้ช่ำชอง

3. ผู้เชื่อสามารถมีอิทธิพลและชีวิตที่ดีต่อสังคมด้านใดบ้าง
    3.1  ด้านความคิด
    มธ 7:28-29 เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ของเขาไม่
    3.2 ด้านพฤติกรรม การแสดงออก
    ลก 19:1-10
    พระเยซูมีอิทธิพลชีวิตที่ทำให้ศักเคียสกลับใจใหม่ และยินดีเปลี่ยนพฤติกรรมของตนที่เคยคดโกงประชาชน โดยคืนเงินที่โกงมานั้นให้ประชาชน
    3.3 ด้านจริยธรรม 
    มธ 21:12 พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ที่ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้น และคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงิน กับทั้งม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสีย
    3.4 การช่วยเหลือสังคม
    มธ 14:34-36 ครั้นข้ามฟากไปแล้วก็มานั่งที่แขวงเยนเนซาเรท คนในตำบลนั้นจำพระองค์ได้ก็ใช้คนไปบอกกล่าวทั่วแคว้นนั้น ต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ เขาทูลขอพระองค์โปรดให้เขาได้แตะแต่ชายฉลองพระองค์เท่านั้น และผู้ใดได้แตะต้องก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน

4. ระดับที่ผู้เชื่อสามารถมีอิทธิพลต่อสังคม
    4.1 ในครอบครัว
    1 ปต 3:1-2 ฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกัน จงเชื่อฟังสามีของท่านเพื่อว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจูงใจเขาได้ โดยไม่ต้องพูดเลยสักคำเดียว คือเมื่อเขาได้เห็นการประพฤติที่นอบน้อมและดีงามของท่านทั้งหลายผู้เป็นภรรยา
    4.2 ในชุมชนเรา
    1 ปต 2:12 จงรักษาความปรัพฤติอันดีของท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่ามีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชั่ว เขาจะได้เห็นการดีของท่าน และเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา
    4.3 ในประเทศ
    ดนล 2:48-49 ฝ่ายพระราชาก็พระราชทานยศชั้นสูง และของพระราชทานยิ่งใหญ่เป็นอันมากแก่ดาเนียล และแต่งตั้งให้เป็นผู้ครอบครองหมดเมืองบาบิโลน และเป็นประธานใหญ่ของนักปราชญ์ทั้งสิ้นแห่งบาบิโลน ดาเนียลก็กราบทูลขอต่อพระราชา และพระองค์ทรงตั้งให้ชัครัค เมซาค และเอเบคเนโกเป็นผู้จัดธุรกิจในเมืองบาบิโลน แต่ดาเนียลยังคงอยู่ในราชสำนัก
    4.4 ในโลก
    1 พกษ 4:34 และคนมาจากชาติทั้งหลาย เพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน และมาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์

สรุป  พระเจ้าปรารถนาให้ผู้เชื่อมีอิทธิพลชีวิตที่ดี เป็นความสว่างของสังคมทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม

คำค้น :เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ