หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

๏ ลักษณะประชากรแห่งสวรรค์

ลักษณะประชากรแห่งสวรรค์
สดด15:1-5
ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า ผู้‍ใด​จะ​อา‌ศัย​อยู่​ใน​พลับ‌พลา​ของ​พระ‍องค์ ผู้‍ใด​จะ​อยู่​บน​ภูเขา​ศักดิ์‍สิทธิ์​ของ​พระ‍องค์ คือ​ผู้​ที่​ดำ‌เนิน​ชีวิต​อย่าง​หา​ที่​ติ มิ‍ได้​และ​ปฏิ‌บัติ​ให้​ถูก‍ต้อง​ตาม​ธรรม และ​พูด​ความ​จริง​จาก​จิต‍ใจ​ของ​ตน ผู้​ซึ่ง​ไม่​ใช้​ลิ้น​ของ​ตน​ใน​การ‍นิน‌ทา​ว่า​ร้าย ไม่​กระ‌ทำ​ชั่ว​ต่อ​เพื่อน และ​ไม่​ด่า​เพื่อน‍บ้าน​ของ​ตน 4 ใน​สาย‍ตา​ของ​เขา คน‍ถ่อย​เป็น​คน​ที่​ถูก​ดู‍หมิ่น​เหยียด‍หยาม เขา​ให้​เกียรติ​แก่​ผู้​ที่​ยำ‌เกรง​พระ‍เจ้า ถึง​สา‌บาน​แล้ว และ​ต้อง​เสีย​ประ‌โยชน์​เขา​ก็​ไม่​กลับ​คำ 
5 เขา​เป็น​ผู้​ที่​มิ‍ได้​ให้​คน​อื่น​กู้​เงิน​โดย​คิด​ดอก‍เบี้ย และ​ไม่​ยอม‍รับ​สิน‍บน​ต่อ‍สู้​ผู้​ไร้​ความ​ผิด ผู้​ซึ่ง​กระ‌ทำ​สิ่ง​เหล่า‍นี้​จะ​ไม่​หวั่น‍ไหว​เป็น​นิตย์ (สดุดี 15:1-5 TH1971) 
** ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางระหว่างเรากับครอบครัว งาน ความรัก อนาคต
-ทำอย่างไรที่เราจะอาศัยอยู่ในนิเวศของพระเจ้า อย่างมีสันติสุข

1. ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
มธ5:48 เหตุ​ฉะนี้​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​จง​เป็น​คน​ดี​รอบ‍คอบ เหมือน​อย่าง​พระ‍บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​เป็น​ผู้​ดี​รอบ‍คอบ (มัท‌ธิว 5:48 TH1971)

2. มีคำพูดที่ถูกต้อง
ยก3:2 เพราะ​เรา​ทุก‍คน​ทำ​ผิด‍พลาด​ไป​หลายๆ​อย่าง ถ้า​ผู้‍ใด​มิ‍ได้​ทำ​ผิด​ทาง​วา‌จา ผู้‍นั้น​ก็​เป็น​คน‍ดี​รอบ‍คอบ​แล้ว และ​สา‌มารถ​บัง‍คับ​ทั้ง​ตัว​ไว้​ได้​ด้วย (ยา‌กอบ 3:2 TH1971)
มธ 15:11 มิ​ใช่​สิ่ง​ซึ่ง​เข้า​ไป​ใน​ปาก​จะ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มล‌ทิน แต่​สิ่ง​ซึ่ง​ออก‍มา​จาก​ปาก​นั้น​แหละ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มล‌ทิน” (มัท‌ธิว 15:11 TH1971)
มธ15:18 แต่​สิ่ง​ที่​ออก​จาก​ปาก​ก็​ออก​มา​จาก​ใจ สิ่ง​นั้น​แหละ​ทำ​ให้​มนุษย์​เป็น​มล‌ทิน (มัท‌ธิว 15:18 TH1971)
สดด55:21 คำ​พูด​ของ​เขา​เรียบ​ลื่น​ยิ่ง‍กว่า​เนย แต่​สง‌คราม​อยู่​ภาย‍ใน​ใจ‍ของ‍เขา ถ้อย‍คำ​ของ​เขา​อ่อน‍นุ่ม​ยิ่ง‍กว่า​น้ำ‍มัน แต่​ทว่า​เป็น​ดาบ​ที่​ชัก​ออก​มา​แล้ว (สดุดี 55:21 TH1971)

3. มีโลกทัศน์และอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
-ถ้าเรามีเป้าหมายในการรับใช้พระเจ้า -เราจะมีเกณฑ์ของเราที่จะให้งานของพระเจ้าเกิดผลมากที่สุด
-เปรียบกับตะลัน ความสามารถของเรา ที่ต้องใช้ให้เต็มที่

4. มีคุณธรรมที่ถูกต้อง
ฉธบ23:20ท่าน​จะ​ให้​คน​ต่าง‍ด้าว​ยืม​เพื่อ​เอา​ดอก‍เบี้ย​ก็​ได้ แต่​สำ‌หรับ​พี่‍น้อง​ของ​ท่าน ท่าน​อย่า​ให้​ยืม​เพื่อ​เอา​ดอก‍เบี้ย เพื่อ​พระ‍เย‌โฮ‌วาห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​อำ‌นวย พระ‍พร​แก่​ท่าน ใน​ทุก​สิ่ง​ซึ่ง​ท่าน​กระ‌ทำ ใน​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​ท่าน​กำ‌ลัง​จะ​เข้า​ไป​ยึด​ครอง​นั้น (เฉลย‍ธรรม‍บัญ‌ญัติ 23:20 TH1971)
แต่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เป็น​ชาติ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว เป็น​พวก​ปุโร‌หิต​หลวง เป็น​ประ‌ชา‍ชาติ​บริ‌สุทธิ์ เป็น​ชน‍ชาติ​ของ​พระ‍เจ้า​โดย​เฉพาะ เพื่อ​ให้​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ประ‌กาศ​พระ‍บารมี​ของ​พระ‍องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ‌จรรย์​ของ​พระ‍องค์ (1 เป‌โตร 2:9 TH1971)
แต่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เป็น​ชาติ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​เลือก​ไว้​แล้ว เป็น​พวก​ปุโร‌หิต​หลวง เป็น​ประ‌ชา‍ชาติ​บริ‌สุทธิ์ เป็น​ชน‍ชาติ​ของ​พระ‍เจ้า​โดย​เฉพาะ เพื่อ​ให้​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ประ‌กาศ​พระ‍บารมี​ของ​พระ‍องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ‌จรรย์​ของ​พระ‍องค์ พระ‍องค์​เอง​ได้​ทรง​รับ​แบก​บาป​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์ ที่​ต้น‍ไม้​นั้น เพื่อ​ว่า​เรา​ทั้ง‍หลาย​จะ​ได้​ตาย​จาก​บาป​ได้ และ​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ตาม​คลอง​ธรรม ด้วย​บาด‍แผล​ของ​พระ‍องค์ ท่าน​ทั้ง‍หลาย​จึง​ได้​รับ​การ​รัก‌ษา​ให้​หาย เพราะ‍ว่า​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เป็น​เหมือน​แกะ​ที่​พลัด​ฝูง​ไป แต่​บัด‍นี้​ได้​กลับ​มา​หา​พระ​ผู้​เลี้ยง​และ​ผู้​พิทักษ์​วิญ‌ญาณ‍จิต​ของ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​แล้ว (1 เป‌โตร 2:9, 24, 25 TH1971)

คำค้น :การเฝ้าเดี่ยว,เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ,พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย , วันEaster,วันอีสเตอร์