หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

๏ พระคำภีร์โดนใจ1ยอห์น 4:8,16
1ยอห์น 4:8,16  บอกว่า พระเจ้ารักเรา เพราะพระลักษณะของพระองค์เป็นความรัก

"ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก" (1ยอห์น 4:8)

"ฉะนั้นเราจึง รู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น" (1ยอห์น 4:16)

2 โครินทร์ 5:17
2 โครินธ์ 5:17
        "เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าก็ล่วงไป นี่แน่ะ หลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น "

1 โครินทร์ 2:9
1 โครินธ์ 2:9
      "สิ่งที่ตามองไม่เห็น หูไม่ได้ยิน สิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์"
             พระเจ้าสอนให้เราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็น และมั่นใจในการทรงนำของพระองค์มากกว่าที่จะพึ่งพากำลังและความสามารถของตัวเราเอง

ยากอบ 4:7
ยากอบ4:7
         "จงจำนนต่อพระเจ้า ประฏิเสธมาร และมารจะหนีไป" 

1 ซามูเอล 16:7
1 ซามูเอล 16:7
          "แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงเเห่งร่างกายของเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกเเต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจเหตุผล"

             ถึงคนเราจะมีเสน่ห์ สวย น่ารัก อย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าจิตใจของเราไม่ได้รับการเปลี่ยนเเปลงหรือกลับใจใหม่

มัทธิว 11:28
มัทธิว 11:28
        "บรรดา ผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยเเละเเบกภาระหนักจงมาหาเราเเละเราจะให้ท่านทั้งหลายหาย เหนื่อยเป็นสุขเหตุผลก็คือว่าให้เราทุกคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยเเละเเบกภาระ หนักนั้นที่จะให้เรามอบไว้กับพระเจ้า เเล้วพระเจ้า จะทรงให้เราทั้งหลายหายเหนื่อยเเละมีความสุข"

           พระวจนะคำของพระเจ้ามีฤิทธฺ์เดช สามารถเปลี่ยนแปลงโลก เปลี่ยนแปลงชีวิตได้  ท่านทั้งหลาย หากเปิดใจรับให้พระวจนะคำของพระเจ้าเข้ามาสัมผัสหัวใจ มาแตะต้องใจ และยอมรับ  ชีวิตของทุกท่านจะสูงขึ้นทางเดียว

           อย่าให้หัวใจเราเป็นเหมือนก้อนหินที่พระคำ พระวจนะคำ ผ่านเข้ามาแล้วกระเด็นออกไป แต่ให้หัวใจเป็นเหมือนก้อนเนื้อนุ่มที่ยอมรับเปิดใจรับให้พระวจะคำของพระเจ้า มาสัมผัส มาแตะต้องใจ มาเปลี่ยนแปลงชีวิต  "เพียงเปิดใจรับ"

                 พี่-น้อง หากมีพระวจนะคำโดนใจในข้อพระคำภีร์ข้อไหน ตอนไหน ส่งมากันได้นะครับ หรือ แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ 

 
คำค้น :เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ