หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

๏ แนะนำหนังสือและวรรณกรรมคริสเตียนน่าอ่าน

๏ แนะนำหนังสือและวรรณกรรมคริสเตียนน่าอ่าน

10 หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ
10 หลักการรับใช้อันทรงพลานุภาพ

สำนักพิมพ์ ศูนย์ทีรันนัส
ผู้แต่ง วาร์เรน ดับบลิว และ เดวิด ดับบลิว ไวเฮรส์บ

มุ่งสู่การเป็นคริสจักรที่เข้มแข็ง
มุ่งสู่การเป็นคริสจักรที่เข้มแข็ง
สำนักพิมพ์ ศูนย์ทีรันนัส
ผู้แต่ง สตีเฟน เอ. แมคเซีย
รายละเอียด
ความเติบโตที่เข้มแข็งเป็นขบวนการที่ต้อง อาศัยความเสี่ยง การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต และมีการติดตามประเมินผลตลอด หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติพร้อมคู่มือที่จะนำคุณ และคริสตจักรของคุณให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
คริสตจักรเป็นจำนวนร้อย ๆ แห่งได้ลองใช้คุณลักษณะเฉพาะทั้งสิบประการของแมคเชียแล้ว และผลที่ได้รับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคริสตจักรทุกแห่ง ไม่จำกัดเรื่องขนาด คณะนิกาย ความหลากหลายของกลุ่มชนภูมิศาสตร์ หรือการจัดตั้ง
แมคเชียได้ชี้ให้เห็นคุณลักษณะเด่นที่สุดสิบประการของคริสตจักรที่เข้ม แข็ง ปลูกเพาะรูปแบบของคุณลักษณะเหล่านี้ลง ผ่านจัดเตรียมที่ทรงพระคุณของพระเจ้านำสู่การฟื้นฟูแท้จริงของคริสตจักรของ พระคริสต์ในยุคของเรานี้

ชีวิตพระกาย
ชีวิตพระกาย
สำนักพิมพ์ ศูนย์ทีรันนัส
ผู้แต่ง เรย์ ซี. สเตดแมน
รายละเอียด
ชีวิตพระกาย  แสดงให้เห็นว่าจะมีการสามัคคีธรรมแบบการมีส่วนร่วม  และแบกภาระของกันและกัน  แบ่งปันความเจ็บปวดของกันและกัน  สารภาพต่อกันและกัน  หนุนน้ำใจกันและกัน  ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณและความสามารถที่แตกต่างกันได้อย่างไรในขณะที่ก็ รักษาความเป็นเอกภาพของพระวิญญาณเอาไว้  การใช้หลักการจากโรม  12  เอเฟซัส  4  และ  1 โครินธ์ 12  เรย์  สเต็ดแมนช่วยคุณค้นพบจุดมุ่งหมายที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ของ คริสจักรและบทบาที่น่าตื่นเต้นของสมาชิกแต่ละคนของพระกายของพระคริสต์
๏ หมวด : เข้าใจในชีวิตคู่,ชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัว
รู้ใจเธอ
รายละเอียด

รู้ใจเธอ
ดลายด์ เอ็ม นารามอร์
ศจ.ดร.นันทชัน มีชูธน แปล/เรียบเรียง

       “รู้ใจเธอ” เสนอหลักการและวิธีการในการปฏิบัติตนของผู้เป็นสามี รวมทั้งบอกเล่าถึงลักษณะเฉพาะที่ผู้หญิงมีและเป็น เพื่อทำให้สามี เกิดความเข้าใจภรรยาของตนอย่างลึกซึ้ง และเมื่อได้ทำความเข้าใจถึงความเป็นหญิงของภรรยาแล้ว ก็จะทำให้ถึงวิธีแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหรือป้องกันการเกิดของปัญหาครอบครัว


รู้ใจเขา

รายละเอียด
รู้ใจเขา
ดลายด์ เอ็ม นารามอร์
ศจ.ดร.นันทชัน มีชูธน แปล/เรียบเรียง

     “รู้ใจเขา” เสนอหลักการและวิธีการในการปฏิบัติตนของผู้เป็นภรรยา รวมทั้งบอกเล่าถึงลักษณะเฉพาะที่ผู้ชายมีและเป็น เพื่อทำให้ภรรยาเกิดความเข้าใจสามีของตนอย่างลึกซึ้ง และเมื่อได้ทำความเข้าใจถึงความเป็นชายของสามีแล้ว ก็จะทำให้ถึงวิธีแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหรือป้องกันการเกิดของปัญหาครอบ ครัว

กอดคู่รัก
รายละเอียด
กอดคู่รัก
เขียน..รอนและลิน โรส
แปล..พักตร์พริ้ง อัครสวาท

    หนังสือ Gift Book ประกอบด้วยเรื่องประทับใจสั้นๆ 7เรื่อง
เป็นเรื่อง ให้กำลังใจสำหรับทั้งคู่แต่งงานที่จะถนอมความรักให้ยืนนาน และคู่รักที่กำลังจะแต่งงานเพื่อจะเปิดมุมมองของความหมายคำว่า “รัก”
 

รายละเอียด
8 เหตุผลที่ต้องพิสูจน์รัก
เขียน สตีเฟน เคนดริก
อเล็กซ์ เคนดริก
ไมเคิล แคท
แปล พักตร์พริ้ง อัครสวาท
สำนักพิมพ์ Seed Publishing
จำนวน 64 หน้า

       การแต่งงานนั้นท้าทายและบ่อยครั้งเป็นสิ่งที่ยาก ทว่า ก็อาจเป็นประสบการณ์ที่ให้ความอิ่มใจได้อย่างเหลือเชื่อ การรักใครสักคนชั่วชีวิตนั้นต้องอาศัยจิตใจที่เด็ดเดี่ยว และความตั้งใจที่แน่วแน่ เพราะนี่คือการอุทิศตัว เป็นคำมั่นสัญญา ความรักในการแต่งงานนั้นมิใช่มีไว้ให้ลิ้มลอง หรือทดสอบเพียงเล็กๆน้อยๆ

       เหตุผลทั้งแปดนี้ในการรับท้าพิสูจน์รักน่าจะเตือนใจคุณว่า ความรักนั้นควรค่าที่เราจะต่อสู้เพื่อรักษาไว้ หนังสือเล่มเล็กๆนี้ได้บรรจุตัวอย่างความจริงอันทรงพลานุภาพจากบันทึก 40 วันบทพิสูจน์รัก(Love Dare) แนะนำให้คุณรู้วิธีหัดรักอีกคนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากผู้แต่ง Fire Proof
 


๏ หมวด : สำหรับเด็ก และ วัยรุ่น  

รายละเอียด
     วัยรุ่น คือช่วงต่อระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ พวกเขาได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ เป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณในฐานะพ่อแม่ ได้ปกป้องเขา ดูแลเขา นำเขา ช่วยเหลือเขา และรักเขาตามแนวทางพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ประกอบภาพ ภาคพันธสัญญาเดิม


รายละเอียด  
พระคัมภีร์ประกอบภาพ ภาคพันธสัญญาเดิม
     รวมเหตุการณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ตั้งแต่โลกเมื่อแรกเริ่ม จนกระทั่งพระสัญญาแก่ชนชาติอิสราเอล ถึงการประทานพระผู้ช่วยให้รอด เล่าเรื่องราวด้วยภาพที่สวยงาม ใช้ถ้อยคำเข้าใจง่าย ชวนให้ติดตาม เหมาะสำหรับเด็ก และทุกคนในครอบครัว
เขียนโดยไอวา ฮอท๏ หมวด : วรรณกรรม,พระคำภีร์,ทั่วไป

พลังเปลี่ยนชีวิต
 หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยความจริงง่ายๆ แต่ทรงพลังจากพระคัมภีร์ เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เจาะจงและยังเชื่อมโยงคุณเข้ากับขุมพลังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณอยากเห็น เมื่อคุณนำความจริงจากพระคำพระเจ้าไปใช้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์
ชีวิตคุณจะเปลี่ยน และหลุดพ้นจากสภาพน่าเบื่อหน่ายของชีวิตมาอยู่ในร่องในรอยตามพระประสงค์
ของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณ
เขียนโดย ริค วอร์เร็น


 ภัยมหากลียุค  
 รายละเอียด  
 จากกระแสหนัง 2012 ที่ได้เสนอเรื่องราววันสิ้นโลก ทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจศึกษาข้อมูลเรื่องวันสิ้นโลกมากขึ้นทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์ และศาสนศาสตร์ที่ได้ระบุคำพยากรณ์ไว้อย่างมากมายในแต่ละศาสนาแต่สำหรับพระคัมภีร์ไบเบิ้ลนั้นมีการระบุถึงหมายสำคัญ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลก(ตามที่คนทั่วๆไปเชื่อกันนั้น) แม้ศาสนศาสตร์ของศาสนาคริสต์เองก็ยังไม่ได้มีการฟันธงลงไปว่าจะสิ้นโลกเมื่อใด แต่สามารถพิจารณาได้จากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะตรงกับคำพยากรณ์ถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่ 2 เพราะก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมานั้นจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมาย เพื่อเป็นหมายสำคัญ


ความมหัศจรรย์ของพระคัมภีร์ไบเบิ้ล คือเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลในอดีต ล้วนมีการเกิดเหตุการณ์ในแบบวนเวียนซ้ำๆหลายรอบในเรื่องของวันเวลา เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ สัตว์ สิ่งของต่างๆ จึงทำให้สามารถพิจารณาได้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถึงวันสิ้นโลก(การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่2) นั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ ที่จะเกิดขึ้นตรงกับวัน เวลา ที่เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้กับชนชาติอิสราเอล


ยกตัวอย่างเช่น วันที่เรือโนอาร์เกยตื้นที่ภูเขาอารารัต ตรงกับวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ หรือขนาดของหีบพระบัญญัติ
มีขนาดกว้าง ยาว เป็นสัดส่วนสัมพันธ์กับเรือโนอาร์ และทั้งสองสิ่งเป็นแบบเล็งถึงพระเยซู เป็นต้น
จึงทำให้เราได้ทราบว่าพระเจ้าเองเป็นผู้กำหนดเวลา และสถานการณ์ต่างๆไว้อย่างเฉพาะเจาะจง คงเส้นคงวา


ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสังเกตถึงเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้านี้ว่าจะลงเอยอย่างไร และเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นไปตามแผนการณ์ และน้ำพระทัยอย่างแท้จริงของพระเจ้า โดยการศึกษาจากเรื่องราวของชนชาติอิสราเอล


ในหนังสือ "ภัยมหากลียุค วันที่ 17 เดือน 7 ค.ศ. 2012+ มนุษยชาติจะรอดพ้นโดย เรือโนอาร์ลำใหม่"
จะทำให้ท่านได้พบกับความความจริงที่ได้ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล อีกทั้งแนวทางที่ช่วยให้มนุษยชาติ
ได้รอดพ้นจากภัยมหากลียุคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้มากๆนี้   โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของคนที่รับเชื่อพระองค์   เหมือนกับครั้งที่เรือโนอาร์ได้ช่วยให้มนุษย์ได้รอดพ้นจากน้ำท่วมครั้งใหญ่นั้นรายละเอียด      
     คำถามที่ยาก และคำถามที่เว้นช่องว่างไว้ให้ตอบ ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นและจับความ สนใจเป็นวรรณกรรมที่ดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่นวนิยาย   นี่เป็นคำ ถามตอบย้ำประวัติศาสตร์ของบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุด


รายละเอียด
โดย : โรเบิร์ต เอช สไตน์

   หนังสือเล่มนี้ให้เราได้รู้เรื่องราวของพระเยซูในเชิงประวัติศาสตร์ ที่จะอภิปรายเกี่ยวกับชีวิตพระเยซูหนังสือพระเยซู พระเมสสิยาห์ พาเราเข้าไปสำรวจชีวิตของพระเยซูอย่างลึกซึ้ง

รายละเอียด

       "บางส่วนของพระคัมภีร์ให้ศาสนศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแก่เรา บางส่วนกระตุ้นเราให้ตอบสนองพระเจ้า ด้วยใจขอบพระคุณ  แต่คำอุปมาเปิดเผยข้อล้ำลึกทำให้เราถามตัวเองว่าในชีวิตของเรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ หรือไม่ และเป็นสิ่งที่เราควรคาดหวังมิใช่หรือเพราะเป็นคำอุปมาที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซูซึ่งเป็นพระดำรัสจากพระโอษฐ์ของพระเยซูที่ไม่มีใครทำได้ดีกว่าพระองค์ในการ อธิบายให้เข้าใจว่าอะไรเป็นความเท็จและอะไรเป็นความจริง หนังสือ อุปมาของพระเยซูเป็นหนังสือที่รวบรวมคำอุปมาไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ คำอุปมาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า คำอุปมาเกี่ยวกับความรอด คำอุปมาเกี่ยวกับปัญญากับความโง่เขลา คำอุปมาเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและคำอุปมาเกี่ยวกับการพิพากษา ในขณะที่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นในคำ อุปมาของพระเยซูอย่างชัดเจน


รายละเอียด
      หากคุณ เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ เพราะคุณจะพบตัวอย่างแห่งความสำเร็จจากโยชูวาบุตรนูน และการทรงนำจากพระเจ้าตลอดชีวิตของเขา ซึ่งคุณก็สามารถมีประสบการณ์นี้ได้เช่นกัน


คำค้น :เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ