หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

๏ เราจะเป็นคนแห่งพระวจนะได้อย่างไร

เราจะเป็นคนแห่งพระวจนะได้อย่างไรยน8:31 พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​กับ​พวก‍ยิว​ที่​ศรัท‌ธา​ใน​พระ‍องค์​แล้ว​ว่า “ถ้า​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ดำ‌รง​อยู่​ใน​คำ​ของ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​สา‌วก​ของ​เรา​อย่าง​แท้‍จริง (ยอห์น 8:31 TH1971)
สดด119:20 จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​เร่า‍ร้อน​ด้วย​คำนึง​ถึง กฎ‍หมาย​ของ​พระ‍องค์​ตลอด​เวลา (สดุดี 119:20 TH1971)1. ต้องสร้างชีวิตด้วยพระวจนะ
มธ7:24 “เหตุ​ฉะนั้น​ผู้‍ใด​ที่​ได้‍ยิน​คำ​เหล่า‍นี้​ของ​เรา และ​ประ‌พฤติ​ตาม เขา​ก็​เปรียบ​เสมือน​ผู้​ที่​มี​สติ​ปัญ‌ญา​สร้าง​เรือน​ของ​ตน​ไว้​บน​ศิลา (มัท‌ธิว 7:24 TH1971)
**คนใน ปัจจุบัน สร้างชีวิตคามค่านิยม ประเพณี เหตุผลทั่วๆไป อารมณ์ความรู้สึก
มก7:8. เจ้า​ทั้ง‍หลาย​ละ​ธรรม‍บัญ‌ญัติ​ของ​พระ‍เจ้า และ​กลับ​ไป​ถือ​ตาม​ถ้อย‍คำ​ของ​มนุษย์​ที่​เขา​สอน​ต่อๆ​กัน​มา​นั้น” (มา‌ระ‌โก 7:8 TH1971)
อพย23:2 อย่า​ทำ​ชั่ว​ตาม​อย่าง​คน​จำ‌นวน​มาก​ที่​เขา​ทำ​กัน​นั้น​เลย อย่า​อ้าง​พยาน​ลำ‌เอียง​เข้า‍ข้าง​คน​หมู่​มาก จะ​ทำ​ให้​ขาด​ความ​ยุติ‍ธรรม​ไป (อพ‌ยพ 23:2 TH1971)
สภษ16:25 มี​ทาง​หนึ่ง​ซึ่ง​คน​เรา​คิด​ว่า​ถูก แต่​มัน​สิ้น​สุด​ลง​ที่​ทาง​ของ​ความ​มร‌ณา (สุภา‌ษิต 16:25 TH1971)
ผนฉ 21:25 ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง (ผู้วินิจฉัย 21:25 TKJV) 


2. รับความอิ่มเอมใจจากพระวจนะ
คส 3:16 จง​ให้​พระ‍วาทะ​ของ​พระ‍คริสต์​ดำ‌รง​อยู่​ใน​ตัว​ท่าน​อย่าง​บริ‌บูรณ์ จง​สั่ง​สอน​และ​เตือน​สติ​กัน​ด้วย​ปัญ‌ญา​ทั้ง‍สิ้น จง​ร้อง​เพลง​สดุดี​เพลง​นมัส‌การ และ​เพลง​สรร‌เสริญ​ด้วย​ใจ​โม‌ทนา​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍เจ้า (โค‌โล‌สี 3:16 TH1971) 


3. ต้องดำเนินชีวิตโดยพระวจนะ
สดด1:1 ความ​สุข​เป็น​ของ​บุค‌คล ผู้​ไม่​ดำ‌เนิน​ตาม​คำ​แนะ‍นำ​ของ​คน​อธรรม หรือ​ยืน​อยู่​ใน​ทาง​ของ​คน​บาป หรือ​นั่ง​อยู่​ใน​ที่‍นั่ง​ของ​คน​ที่​ชอบ​เยาะ‍เย้ย (สดุดี 1:1 TH1971)
สดด119:11 ข้า‍พระ‍องค์​ได้​สะสม​พระ‍ดำ‌รัส​ของ พระ‍องค์​ไว้​ใน​ใจ​ของ​ข้า​พระ‍องค์ เพื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทำ​บาป​ต่อ​พระ‍องค์ (สดุดี 119:11 TH1971) 


4. เติบโตผ่านพระวจนะ
สดด119:18 ขอ​เบิก‍ตา​ข้า‍พระ‍องค์ เพื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​เห็น สิ่ง​มหัศ‌จรรย์​จาก​พระ‍ธรรม​ของ​พระ‍องค์ (สดุดี 119:18 TH1971)
ดิน4ประเภท คือการตอบสนองของเราต่อการรับพระวจนะ 
1 ดินที่เป็นพื้นหินแข็ง(ดินแข็ง) ---ใจปิด 
2 ดินตามหนทาง.(ดินตื้น) ---คนที่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไม่เพียงพอ 
3 ดินที่มีวัชพืช (หนาม)---คนที่บอกว่าตัวเองยุ่งมาก ไม่มีเวลาเข้าหาพระเจ้า
4 ดินดี  

5. การประพฤติตาม
ยก1:22 แต่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​จง​เป็น​คน​ที่​ประ‌พฤติ​ตาม​พระ‍วจนะ​นั้น ไม่​ใช่​เป็น​แต่​เพียง​ผู้​ฟัง​เท่า​นั้น ซึ่ง​เป็น​การ​ลวง​ตน​เอง (ยา‌กอบ 1:22 TH1971) 


6. การเชื่อวางใจใพระวจนะ
สดด119:105 พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍องค์​เป็น​โคม​สำ‌หรับ​เท้า​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ และ​เป็น​ความ​สว่าง​แก่​มรร‌คา​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ (สดุดี 119:105 TH1971)


คำค้น :การเฝ้าเดี่ยว,เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ,พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย , วันEaster,วันอีสเตอร์