หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๏ God Thinks
GOD thinks Abundance พระเจ้าคิดอย่างสมบูรณ์แบบ
GOD thinks Possibility พระเจ้าคิดเป็นไปได้
GOD thinks Forgiveness พระเจ้าคิดให้อภัย
GOD thinks Freedom for the Captives พระเจ้าคิดที่จะให้เสรีภาพกับเช
ลย
GOD thinks Release from Oppression พระเจ้าคิดที่จะปลดปล่อยจากการก
ดขี่
GOD thinks Recovery พระเจ้าทรงคิดที่จะช่วยกู้
GOD thinks Favor พระเจ้าคิดที่จะโปรดปราน
GOD thinks LOVE พระเจ้าคิดที่จะรัก

I need to think the Way GOD thinks ฉันต้องการคิดอย่างเดียวกับที่พ

ระองค์คิด
I need to Get in Agreement With GOD ฉันต้องการที่จะยอมรับข้อตกลงขอ
งพระองค์

*หากแปลผิดพลาดก็ขออภัยมาในที่นี่ด้วยนะครับ
เครดิตจาก : facebook.com/profile.php?id=1684789156

คำค้น :เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ